نشست فصلی مدیران

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵

مدیریت استان کهگیلویه وبویر احمد در روز چهار شنبه مورخه 14/7/95 نشستی را در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با رویکرد مسائل آموزشی وفرهنگی برگزار کرد