افتتاحیه سال تحصیلی

چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۴:۴۰

برگزاری جلسه افتتاحیه ساال تحصیلی 96-95در مدرسه علمیه حضرت زینبـ(س ) دهدشت برگزارشد.

اردوی میثاق طلبگی

چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۹:۲۹

برگزاری دوره "میثاق طلبگی" در مدرسه علمیه حضرت زینبـ(س ) دهدشت