اردوی میثاق طلبگی

چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۹:۲۹

برگزاری دوره "میثاق طلبگی" در مدرسه علمیه حضرت زینبـ(س ) دهدشت