کد مطلب: 30398 تعداد بازدید: ۱۷۲

میثاق طلبگی

اردوی میثاق طلبگی

چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۹:۲۹
برگزاری دوره "میثاق طلبگی" در مدرسه علمیه حضرت زینبـ(س ) دهدشت

از تاریخ 20/6/95الی22/6/95 به مدت سه روز دوره میثاق طلبگی ویژه طلاب ورودی سال تحصیلی جدید در مدرسه حضرت زینبـ  (س )دهدشت برگزار شد. در این دوره که طلاب ورودی حوزه های بی بی حکیمه(س) گچساران وحضرت زینب (س) دهدشت و فاطمه الزهراء لیکک نیز شرکت داشتند مباحث تربیتی- اخلاقی با حضور کارشناسان مجرب اخلاقی مطرح شد.

حجه الاسلام والمسلمین جعفری مهر مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان کهگیلویه و بویراحمد و موسس این مدرسه علمیه به بیان ارزش و جایگاه طلبگی پرداخت.وی  به امتیازات حوزه و طلبه اشاره نمود  و جایگاه حوزه های علمیه را جایگاه بسیار با ارزش وخوبی دانست.جعفری مهر به وصیت حضرت علی (ع) به فرزندان اشاره کرد و دو مسئله مهم اخلاقی یعنی تقوی و نظم در امور را مورد تاکید قرار داد. .مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان به بیان و توضیح حدیث شریف امام جواد (ع) پرداخت که فرمود:مؤمن نیازمند سه خصلت است: توفیق از سوی خداوند، واعظی از درون خود، ‌پذیرش نسبت به کسی که او را پند می دهد.

دیکر کارشناسان این دوره حجج الاسلام و المسلمین میر هاشمی،آذری،رخشان و آقای صالحی، سرکار خانم ها نیاپرست،یاری نژاد،مرادیان،الهی نیک سخنانی با موضوع:جایگاه طلبگی،آداب معاشرت ،ویژگیهای متقین،راههای ایجاد انگیزه و هدف،ارزش و جایگاه عبادت و بندگی و... را مطرح نموودند.

برنامه های دیگر این دوره اردوی سیاحتی چشمه بلقیس، شرکت دسته جمعی طلاب و اساتید در گلزار شهداء و قرائت دعای عرفه، تشکیل حلقه های معرفتی در شب ها با حضور اساتید، ورزش، برپایی نماز جماعت ،مناجات با امام زمان (عج)و... بود.از تاریخ 20/6/95الی22/6/95 به مدت سه روز دوره میثاق طلبگی ویژه طلاب ورودی سال تحصیلی جدید در مدرسه حضرت زینبـ  (س )دهدشت برگزار شد. در این دوره که طلاب ورودی حوزه های بی بی حکیمه(س) گچساران وحضرت زینب (س) دهدشت و فاطمه الزهراء لیکک نیز شرکت داشتند مباحث تربیتی- اخلاقی با حضور کارشناسان مجرب اخلاقی مطرح شد.

حجه الاسلام والمسلمین جعفری مهر مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان کهگیلویه و بویراحمد و موسس این مدرسه علمیه به بیان ارزش و جایگاه طلبگی پرداخت.وی  به امتیازات حوزه و طلبه اشاره نمود  و جایگاه حوزه های علمیه را جایگاه بسیار با ارزش وخوبی دانست.جعفری مهر به وصیت حضرت علی (ع) به فرزندان اشاره کرد و دو مسئله مهم اخلاقی یعنی تقوی و نظم در امور را مورد تاکید قرار داد. .مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان به بیان و توضیح حدیث شریف امام جواد (ع) پرداخت که فرمود:مؤمن نیازمند سه خصلت است: توفیق از سوی خداوند، واعظی از درون خود، ‌پذیرش نسبت به کسی که او را پند می دهد.

دیکر کارشناسان این دوره حجج الاسلام و المسلمین میر هاشمی،آذری،رخشان و آقای صالحی، سرکار خانم ها نیاپرست،یاری نژاد،مرادیان،الهی نیک سخنانی با موضوع:جایگاه طلبگی،آداب معاشرت ،ویژگیهای متقین،راههای ایجاد انگیزه و هدف،ارزش و جایگاه عبادت و بندگی و... را مطرح نموودند.

برنامه های دیگر این دوره اردوی سیاحتی چشمه بلقیس، شرکت دسته جمعی طلاب و اساتید در گلزار شهداء و قرائت دعای عرفه، تشکیل حلقه های معرفتی در شب ها با حضور اساتید، ورزش، برپایی نماز جماعت ،مناجات با امام زمان (عج)و... بود.از تاریخ 20/6/95الی22/6/95 به مدت سه روز دوره میثاق طلبگی ویژه طلاب ورودی سال تحصیلی جدید در مدرسه حضرت زینبـ  (س )دهدشت برگزار شد. در این دوره که طلاب ورودی حوزه های بی بی حکیمه(س) گچساران وحضرت زینب (س) دهدشت و فاطمه الزهراء لیکک نیز شرکت داشتند مباحث تربیتی- اخلاقی با حضور کارشناسان مجرب اخلاقی مطرح شد.

حجه الاسلام والمسلمین جعفری مهر مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان کهگیلویه و بویراحمد و موسس این مدرسه علمیه به بیان ارزش و جایگاه طلبگی پرداخت.وی  به امتیازات حوزه و طلبه اشاره نمود  و جایگاه حوزه های علمیه را جایگاه بسیار با ارزش وخوبی دانست.جعفری مهر به وصیت حضرت علی (ع) به فرزندان اشاره کرد و دو مسئله مهم اخلاقی یعنی تقوی و نظم در امور را مورد تاکید قرار داد. .مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان به بیان و توضیح حدیث شریف امام جواد (ع) پرداخت که فرمود:مؤمن نیازمند سه خصلت است: توفیق از سوی خداوند، واعظی از درون خود، ‌پذیرش نسبت به کسی که او را پند می دهد.

دیکر کارشناسان این دوره حجج الاسلام و المسلمین میر هاشمی،آذری،رخشان و آقای صالحی، سرکار خانم ها نیاپرست،یاری نژاد،مرادیان،الهی نیک سخنانی با موضوع:جایگاه طلبگی،آداب معاشرت ،ویژگیهای متقین،راههای ایجاد انگیزه و هدف،ارزش و جایگاه عبادت و بندگی و... را مطرح نموودند.

برنامه های دیگر این دوره اردوی سیاحتی چشمه بلقیس، شرکت دسته جمعی طلاب و اساتید در گلزار شهداء و قرائت دعای عرفه، تشکیل حلقه های معرفتی در شب ها با حضور اساتید، ورزش، برپایی نماز جماعت ،مناجات با امام زمان (عج)و... بود.از تاریخ 20/6/95الی22/6/95 به مدت سه روز دوره میثاق طلبگی ویژه طلاب ورودی سال تحصیلی جدید در مدرسه حضرت زینبـ  (س )دهدشت برگزار شد. در این دوره که طلاب ورودی حوزه های بی بی حکیمه(س) گچساران وحضرت زینب (س) دهدشت و فاطمه الزهراء لیکک نیز شرکت داشتند مباحث تربیتی- اخلاقی با حضور کارشناسان مجرب اخلاقی مطرح شد.

حجه الاسلام والمسلمین جعفری مهر مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان کهگیلویه و بویراحمد و موسس این مدرسه علمیه به بیان ارزش و جایگاه طلبگی پرداخت.وی  به امتیازات حوزه و طلبه اشاره نمود  و جایگاه حوزه های علمیه را جایگاه بسیار با ارزش وخوبی دانست.جعفری مهر به وصیت حضرت علی (ع) به فرزندان اشاره کرد و دو مسئله مهم اخلاقی یعنی تقوی و نظم در امور را مورد تاکید قرار داد. .مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان به بیان و توضیح حدیث شریف امام جواد (ع) پرداخت که فرمود:مؤمن نیازمند سه خصلت است: توفیق از سوی خداوند، واعظی از درون خود، ‌پذیرش نسبت به کسی که او را پند می دهد.

دیکر کارشناسان این دوره حجج الاسلام و المسلمین میر هاشمی،آذری،رخشان و آقای صالحی، سرکار خانم ها نیاپرست،یاری نژاد،مرادیان،الهی نیک سخنانی با موضوع:جایگاه طلبگی،آداب معاشرت ،ویژگیهای متقین،راههای ایجاد انگیزه و هدف،ارزش و جایگاه عبادت و بندگی و... را مطرح نموودند.

برنامه های دیگر این دوره اردوی سیاحتی چشمه بلقیس، شرکت دسته جمعی طلاب و اساتید در گلزار شهداء و قرائت دعای عرفه، تشکیل حلقه های معرفتی در شب ها با حضور اساتید، ورزش، برپایی نماز جماعت ،مناجات با امام زمان (عج)و... بود.از تاریخ 20/6/95الی22/6/95 به مدت سه روز دوره میثاق طلبگی ویژه طلاب ورودی سال تحصیلی جدید در مدرسه حضرت زینبـ  (س )دهدشت برگزار شد. در این دوره که طلاب ورودی حوزه های بی بی حکیمه(س) گچساران وحضرت زینب (س) دهدشت و فاطمه الزهراء لیکک نیز شرکت داشتند مباحث تربیتی- اخلاقی با حضور کارشناسان مجرب اخلاقی مطرح شد.

حجه الاسلام والمسلمین جعفری مهر مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان کهگیلویه و بویراحمد و موسس این مدرسه علمیه به بیان ارزش و جایگاه طلبگی پرداخت.وی  به امتیازات حوزه و طلبه اشاره نمود  و جایگاه حوزه های علمیه را جایگاه بسیار با ارزش وخوبی دانست.جعفری مهر به وصیت حضرت علی (ع) به فرزندان اشاره کرد و دو مسئله مهم اخلاقی یعنی تقوی و نظم در امور را مورد تاکید قرار داد. .مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان به بیان و توضیح حدیث شریف امام جواد (ع) پرداخت که فرمود:مؤمن نیازمند سه خصلت است: توفیق از سوی خداوند، واعظی از درون خود، ‌پذیرش نسبت به کسی که او را پند می دهد.

دیکر کارشناسان این دوره حجج الاسلام و المسلمین میر هاشمی،آذری،رخشان و آقای صالحی، سرکار خانم ها نیاپرست،یاری نژاد،مرادیان،الهی نیک سخنانی با موضوع:جایگاه طلبگی،آداب معاشرت ،ویژگیهای متقین،راههای ایجاد انگیزه و هدف،ارزش و جایگاه عبادت و بندگی و... را مطرح نموودند.

برنامه های دیگر این دوره اردوی سیاحتی چشمه بلقیس، شرکت دسته جمعی طلاب و اساتید در گلزار شهداء و قرائت دعای عرفه، تشکیل حلقه های معرفتی در شب ها با حضور اساتید، ورزش، برپایی نماز جماعت ،مناجات با امام زمان (عج)و... بود.