کد مطلب: 58962 تعداد بازدید: ۸۵

گزارش فعالیت های تبلیغی وفرهنگی

فعالییت تبلیغی مبلغات درامامزادگان -نوروز97

شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۴:۲۲
گزارش فعالیت های تبلیغی مبلغات مدرسه علمیه حضرت زینب (س)دهدشت درامامزادگان شهرستان کهگیلوبه

کد مطلب: 58625 تعداد بازدید: ۳

گزارش فعالیت های تبلیغی

فعالیت تبلیغی مبلغات درامامزادگان نوروز97

شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۳:۰۹

گزارش فعالیت های تبلیغی مدرسه علمیه حضرت زینب (س)دهدشت درامام زادگان شهرستان کهگیلویه
 

گزارش فعالیت های تبلیغی مدرسه علمیه حضرت زینب (س)دهدشت درامامزادگان شهرستان کهگیلویه :درایام نوروز 97همچون سالهای گذشته مبلغات این مدرسه علمیه درامامزادگان استان به مدت 15روزفعالیت های متعددی ازجمله تصحیح نماز،خادمی امامزده ها،برگزاری نمازجماعت ،پاسخگویی به مسائل شرعی ،مشاوره خانواده وتربیت فرزندداشتند.  این فعالیت هادرامامزادگان 1.امام زاده سیدمحموددرشهرقلعه رئیسی 2.امام زاده میرولی درشهرستان لنده 3.امامزاده بی بی رشیده درشهرستان چرام .4.امامزاده آقامیردرشهرستان دهدشت باحضور15نفرازمبلغات  به صورت شبانه روزی برگزارشد.