کد مطلب: 62665 تعداد بازدید: ۸۵

باحضورمدیرومعاونین مدیریت استان ومدیران وسرپرستان مدارس استان برگزارشد.

جلسه شورای علمی پژوهشی درمرکزمدیریت استان کهگیلویه وبویراحمد

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰:۴۱
جلسه شورای علمی پژوهشی باحضورمدیرومعاونین مدیریت استان ومدیران وسرپرستان مدارس استان درمدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزارشد.

 بسمه تعالی

 باحضورمدیرومعاونین مدیریت استان ومدیران وسرپرستان مدارس استان برگزارشد.

جلسه شورای علمی پژوهشی درمرکزمدیریت استان کهگیلویه وبویراحمد

جلسه شورای علمی پژوهشی باحضورمدیرومعاونین  مدیریت استان ومدیران وسرپرستان مدارس استان درمدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزارشد.

هدف ازبرگزاری جلسه شورای علمی پژوهشی  : « بررسی طرح مدرسه محوری، موضوعات قابل واگذاری به مدارس ، بررسی طرح ها و موضوعات  فراخوان رشد هفتم و مقدمات راه اندازی فصلنامه تخصصی فرهنگی در استان  » این نشست درمورخه 26و 27/4/97 صبح و عصر  بعد از بحث و بررسی های کارشناسانه به نتایجی دست پیداکرد  که به عنوان مصوبات جلسه به شرح ذیل  می باشند:

1-طرح مدرسه محوری نقایص و تضادهایی دارد که باید برطرف شود.

2- برداشتن الزام مطلق از فعالیتهای پژوهش نه تنها مخرب اهداف آموزشی است بلکه به عرصه محوری آموزش هم لطمه وارد می کند.

3-لازم است اجرای دقیق این طرح ابتدا بصورت آزمایشی  در چند مدرسه محدودی  اجرا شود و در صورت کارآمدی همگانی شود.

4- باید زیر ساختهای لازم از جمله ؛ نیروی انسانی  کارآمد و تامین کننده اهداف خصوصا مدیر توانمند در همه ابعاد مورد نظر از قبل تامین شود.

5- این طرح در مدارسی می تواند اجرا شود که از مدیران با روابط اجتماعی بالا و تدبیر مالی خیلی خوبی  جهت تامین منابع مورد نیاز ، برخوردار باشند.

6- جهت حفظ جایگاه مهم پژوهش بدون اینکه زمان زیادی از ساعتهای آموزشی را اشغال کند لازم است برنامه های اجرا شوند ، از جمله ؛

الف: تشکیل کارگروه قوی و ضابطه مند پژوهشی در مدارس.

ب: متحول شدن روشهای تدریس در مدارس به روشهای پژوهش محور.

ج: تغیرات کارشناسانه دقیق و حساب شده ای در متون درسی و دادن جایگاه به سرفصل ها و ... پژوهشی در متون درسی.

د: تربیت نیروهای پژوهشی و تحقیقی بسیاری در مدارس ( تربیت محقق)

7- این طرح در صورتی می تواند موفق باشد که گام به گام و با شروع در مدارس توانمندتر اجرا شود.

8- در شرایط فعلی  طرح های قابل  اجرا با محوریت مدارس عبارتند از : نشست های پژوهشی ، کرسی های آزاد اندیشی

9- استفاده بیشتر و محسوس تر از انواع مشوقها ( جایگاهی، نقدی ، نمره ای و ... )

10- اجرای برنامه های الزامی پژوهشی با محتوایی بسیار غنی و تا حدودی مکفی در تامین هدف محقق پروری.       

11- راه اندازی فصل نامه تخصصی  در استان بعد از انجام هماهنگی های لازم با مرکز.

همچنین در جلسه عصر بیست و شش تیرماه شورا علمی پژوهشی طی 5 ساعت ، حدود 30 طرح رشد ، بررسی  و اصلاح شد.

و سلام