کد مطلب: 87004 تعداد بازدید: ۳۹۴

نشست بصیرتی و سیاسی ۹دی درحوزه علمیه س سیسخت برگزارشد.

چهارشنبه ۱۱ دى ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۵:۱۰


نشست بصیرتی و سیاسی ۹دی
این نشست باحضور جمعی از بانوان و طلاب برگزارشدو با آیاتی از قرآن شروع شد و در ادامه سخنرانی سرکار خانم خوب اندیش که آیه را بیان نمودن[یریدون لیطفوانوالله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکافرون] راتفسیروتطبیق برانقلاب اسلامی که ازمصادیق نورالله هست تشریح کردندکه درفتنه88تلاش دشمنان داخلی وخارجی برای براندازی نظام بوده که این نقشه، نقش برآب شدوتلاش دشمنان برای مقابله باانقلاب اسلامی که اراده  خداوندبراین تعلق میگیردکه تداوم داشته باشدتاحکومت امام زمان عج شکل گیرد.همانندتلاشی شخصی است که بخواهدبافوت کردن نورخورشیدراازبین ببرد .بخش دوم راباخطبه ای ازامام علی ع آغازکردندکه امام بعدازاینکه اصحاب خودرابه تقواسفارش کرد فرمودند: بهترین چیزی که بندگان خداهمدیگررابه آن سفارش میکنندوبهترین عاقبت امرتقواست و ادامه خطبه را قرائت کردن [لایحمل هذالعلم الااهل البصروصبر] و بیان کردندکه این پرچم راکه فقط اهل بصیرت وصبرواستقامت تحمل وحمل آن رادارندپرچم انسانیت وتوحیدواسلام است و درادامه تاکیدکردندکه هم دراین خطبه هم درآیات قرآن رابطه عمیق بین تقواوبصیرت وجودداردوتاکیدکردند که استقامت دراین برهه اززمان بسیارمهم است بخصوص دراین شرایط اقتصادی وتحریم وتاکیدبه اینکه استقامت رمزپیروزی است درتمامی زمینه هاحفظ این نظام وانقلاب کاردشوارتروواجب ترازخودانقلاب کردن هست .